Vittnet

Katha Upanishad 400-tal beskriver Yoga som att komma in i sant varande.

Det är slutet på skapande av ett jag, till att upptäcka jaget som medvetandet. Insikten om att den du letar efter, är den som tittar.

Här beskrivs också kroppen som en spegel av själen, och att själen realiseras i stunderna av paus/stillhet.

”Det är som ett öga som tittar på ett öga”

Rekommenderad lyssning: Christopher Tompkins, History and evolution of Vinyasa Yoga del 1.

Musik: Eye, Spellista

 

Similar Posts