Dhyana Yoga

|

Göra plats för själen

Enligt Tantra finns 5 olika tillstånd av medvetande. Jagrat; vaket tillstånd, Svapna; drömtillstånd, Shushupti; djup sömn, Turya; tomhet/rent medvetande utan innehåll (trancendens) och Turyatita; alla tillstånd som uttryck för ett och samma ljus (immanens). Turya betyder “det fjärde” och vissa filosofiska skolor lär att detta är det yttersta medvetandet. I Tantra påstår man dock att…