Chaturanga Pranama

I Agni Sara (före 1493 AD) beskrivs 2 olika möjligheter för prostration mot marken. Den ena är Ashtanga Namaskar, vilken genom hela den tantriska eran anses vara den viktigaste av positionerna i Surya Namaskara, såsom den ultimata gesten av uppgivande. Sedan ges ytterligare en valmöjlighet nämligen kevala (endast) prostration vilket troligtvis är den sänkning mot marken i en enda lång linje (danda) som idag kallas Chaturanga dandasana.

Chaturanga Pranama är ursprungligen namnet på sekvensen; Ado Mukha Svanasana, Chaturanga dandadasana, Urdhva Mukha Svanasana, Ado Mukha Svanasana. Det betyder 4 lemmars bugning och refererar till rörelser som använder 4 delar av kroppen på olika sätt i variationer. Dessa delar är; fötter, händer, knän och huvud.

Rekommenderad lyssning: Se tidigare refererad forskning av Christoffer Tompkins.

Musik: Surya Namaskar 3, spellista

spotify:user:hallbergmaria:playlist:3vptr9iGIseaRMhkfU8m7P

Similar Posts