Kundalini i sitt ursprung

Kundalini, den ursprungliga livskraften, härstammar från cirkulationen av Pancha vayus vindar i kroppen. Det missförstods som en vilande ormsymbol, men representerade ursprungligen samlandet av energi. Förvanskningen av Kundalinis sanna identitet kan ha varit ett medvetet försök att undertrycka gudinnedyrkan och återgå till patriarkala strukturer. Men yogans utveckling inom den tantriska traditionen tillät kvinnor och människor från olika samhällsklasser att praktisera och undervisa.

Kundalini och Pancha vayus

Kundalini var från början namnet på den samlade kraften av Pancha vayus (5 vindar). Pancha vayus är det sätt prana delar upp sig i kroppen med olika funktioner. De sägs orginera från navelområdet. Och samlandet av dessa vindar sker t.ex. då moderns kropp putter ut barnet med hjälp av Samana Vayu. Cirkulationen av dessa vindar i kroppen är det som håller kroppen levande. Dessa krafter i sin totalitet riktades tillbaka mot källan i Sahasrara, dess ursprung. Det var den livsenergi som drogs in i kroppen med första andetaget, och med varje inandetag därefter. Energimässigt ansågs detta andetag dras in från kronan av huvudet.

Symbolen för Kundalini

Missförstånden om Kundalini kommer sig från att de senare Hatha yogiska texterna har tappat kopplingen mellan vad Kundalinikraften verkligen refererade till, och endast har kvar symboliken i form av en sovande orm. Denna symbol refererar från början till ihopsamlandet av all kraft till en ihoprullad kraft, liknad vid en grodd eller en sovande orm.

Synen på Kundalini i dagens forskning

Christopher Tompkins tror att förlorandet av Kundalinis verkliga identitet inte endast berott på tidens tand, utan på medveten förvanskning. Han visar på hur man medvetet verkar ha velat göra sig av med de Gudinnedyrkande inslagen i Tantra, och återgå till tidigare patriarkala strukturer såsom förakt för det kroppsliga/manifesta, återgång till att endast män från den högre klassen (Brahminer) fick praktisera, återgång till askes och att se kvinnan som en fälla. Allt det som fanns i den mer patriarkala vediska traditionen. Detta gjorde att fokus på att dra ner den spirituella kraften för manifestation var otänkbar. Kvinnan och manifestationen ansågs vara fällor. Målet vara att fly förkroppsligandet och cirkeln av pånyttfödelse.

Yogans utveckling inom den tantriska traditionen är den enda kända där kvinnor och olika samhällsklasser tilläts praktisera och undervisa.

Läs mer på sidan: Sol och måne. Den subtila kroppen. Att göra plats för själen. Att överge glömska.

Rekommenderad lyssning: Tidigare refererad forskning av Christopher Tompkins.

Similar Posts