Yogalärare

Yogaläraren bakom Shiva Shakti Yoga heter Maria Hallberg Äijä. Maria upptäckte fysisk Yoga på allvar år 2005 i Kina. Hon blev en heltisdstudent av Yoga i Kina och sedan i Indien under ett års tid. Samtidigt studerade hon Tai ji och Qi gong som komplement för en djupare förståelse av dessa systems gemensamma grunder.

Maria studerade under denna tid Hatha Yoga under indiska lärare från Parmarth Niketan; Rishikesh och på Kaivalyadham (världens äldsta yogaskola). Maria har genomgått yogalärarutbildningar i samband med detta.

Maria har även studerat  under en av Iyengars senior teacher Zubin Zarthoshtimanesh i Mumbai (2007) samt gått lärarutbildningar och avancerade lärarutbildningar i Hatha Yoga Vinyasa under Matthew Coen (2006) och Max Strom (sommar och höst 2008).

2009, 2010,2012 studerade Maria klassisk indisk dans under sin lärare i klassisk indisk dans i Indien (Auroville), Rekha Tandon. Rekha Tandon är PhD i dans och studerar kopplingen mellan Yoga, Tantra och klassisk indisk dans. Maria har studerat denna dansform sedan 2002.

2013  återbesökte Maria Shri O.P Tiwari på en workshop i London med hans son Shri Sudhir Tiwari. Maria hade sedan kontakt med Sudhir under 2013 och återbesökte honom på ytterligare en workshop i London 2014, och fick privat guidning av honom fram till 2016. 

Maria har fullgjort en meditationslärarutbildning under Sally Kempton i juni 2015. (Sally Kempton var under 20 år Swami inom Sidda Yoga traditionen.) Maria har sedan dess fortsatt att studera den tantriska traditionen under Sally Kempton samt mottagit personlig transmission av denna lineage av Sally Kempton.

Maria har studerat forskning inom Tantra under Christopher Thompkins och Christopher Wallis, religionsvetare inriktade på tantra samt sanskritister, sedan 2016.

2017 studerade Maria klassisk indisk dans i Indien under Rekha Tandon.

Läs mer om Marias undervisningsstil under fliken “Undervisning”.

Maria är Legitimerad Psykoterapeut- förståelsen för inre processer i det mentala livet och i känslolivet är en alltid närvarande del i undervisningen. För mer om Marias psykoterapeutiska verksamhet se: www.aimterapi.se.

Maria har ett helt liv av dansande bakom sig och är praktiserande i indisk tempeldans sedan 2002, i gamla Indien en filosofisk praktik som delar samma rötter som yoga och tantra. Maria är elev till Rekha Tandon Phd, som mottagit traditionell träning av  Mahadavi Mudgal och Guru Kelucharan Mohapatra. Maria liksom Rekha undervisar Odissi utifrån den tantriska idén om kundalini shakti. Vid intresse för undervisning i denna konstform och spirituella praktik, kontakta Maria.