Karuna

Senare i den tantriska traditionen utvecklas idén om den tantriska utövaren som en vira (en hjälte). Hjälte i betydelsen en som är beredd att överge glömska och okunskap som skapar lidande men också hjälte i betydelsen att praktisera för att befria andra från lidande.

Denna praktik för andra gjordes oftast på kvällstid då praktiken på morgonen redan befriat en själv från de karmiska rester man haft med sig in i dagen.

Denna praktik för andra sågs som en övning av medkänsla-karuna.

Yogin inom den tantriska traditionen (Hatha Yoga) blev en person som vände sig mot världen i syfte att göra den bättre snarare än att vända sig bort från den.

Rekommenderad lyssning: Tidigare refererad forskning.

Rekommenderad tittning: Lion, Film

Musik: Indien, Spellista

spotify:user:hallbergmaria:playlist:20aGZTsFM6ARfnIsYvqBSx

Similar Posts