Yoga Filosofi

Inlägg om Yoga filosofi

Tillsammans i kärlek

Tillsammans i kärlek

Det sägs i den tantriska traditionen att ”Källan” inrymmer all potentialitet som är möjlig.  Det sägs också att syftet med manifestationen är att göra det stora medvetandet medvetet om sig själv. Alltså en självreflekterande process.  Medvetandet refereras här till som prakasha (det stora ljuset) och reflekttionsprocessen  som vimasha.  Dessa saker tillsammans innebär att allt som…

Att leva sitt dharma

Att leva sitt dharma

I psykoanalysen talar man om att sublimera sina trauman. Detta innebär att tillåta att våra liv tar riktning mot att arbeta med våra trauman. Vi väljer ofta arbeten och fritids engagemang som är kopplade till våra trauman.  Om detta görs omedvetet kallas det upprepningtvång, och leder till handlingar som gör att vi upprepar vårt ursprungliga…

Medveten skapelse

Medveten skapelse

Kundalini är processen av att föra tillbaka den energi som begränsats in i former tillbaka till dess oändliga, formlösa tillstånd av energi och potentialitet, och sedan tillbaka in i manifestation.  Enligt den tantriska kosmologin pågår denna skapelseakt konstant. Till skillnad från Big Bang teorin, är den ett ständigt pågående nu. Skillnaden mellan tillståndet innan och…

Sri Yantra

Sri Yantra

Vad händer när kontraktion och expansion sker samtidigt? Kanske är det dessa omständigheter som kan skapa något verkligt nytt. En kontraktion till ett intet/ en liten stilla punkt av koncentrerad energi, för att sedan explodera ut i en ny skapelse. Den tantriska traditionen talar om prakasha och vimarsha. Prakasha är det omanifesta ljuset/källan. Vimarsha är…

Shunya

Shunya

Shunya är den yogiska termen för avgrund. Detta tillstånd är den del av en naturlig cykel som är mellan fullbordan av en cykel, och början av en ny.  Denna plats har inga karaktäristika. Den saknar egenskaper och kan upplevas som ett tomrum, en oändlig rymd eller ett mörkt djup. Det är detta termen shunya betecknar….

Att vara med sanning

Att vara med sanning

En elev frågade mig efter förra posten, denna lämpliga fråga: Så om man vill gå igenom processen av Yoga, av att möta sanning mer och mer, hur gör man då? Sist talade vi om Yoga som sanningssökande tradition, och om att avskala lager av osanning och felaktig kunskap. Vi talade också om myten om Shiva,…

Yoga som sanningssökande

Yoga som sanningssökande

Tantra talar om Alltets 5 handlingar, som också är den enskildes individens 5 krafter.  Dessa är:  Srsti-skapelse Stihiti-stasis Samhara-upplösande Tirodhana-glömska Anugraha-avtäckande, ihågkomst Dessa handlingar är medvetandets handlingar. Medvetandet kan skapa en tanke, hålla kvar vid en tanke, låta en tanke upplösas, och kan glömma något genom att släppa fokus på det. Även om glömska kan…

När ljuset försvinner

När ljuset försvinner

Vi är nu i högtiden Diwali. Detta är en högtid då gudinnan Lakshmi åkallas såsom kärlek, överflöd, och ljus. Denna tid då det mörkret tar över alltmer, tänder man ljus för hopp om det ljusa och godas återkomst.  Det finns en myt om hur det inre mörkret uppstår och hur denna kvalitet/energi går förlorad.  Historien…

Medlidande

Medlidande

Sant helande kan endast ges av den som helat sig själv. Denna sanning återfinns i alla helande traditioner, såsom de shamanska eller de yogiska.  Fågel Fenix kan ses som en symbol för denna sanning. Fågel Fenix sägs brinna upp för att sedan återfödas ur sin aska. På samma sätt återföds vi ur vår aska. Det…