Vedisk astrologi

Inlägg om Vedisk astrologi

Tapas-härdande och förädling

Tapas-härdande och förädling

Enligt vedisk astrologi; jyotish, har Saturnus har haft en kraftig influens sedan våren 2020, samtidigt som Jupiter (dess motsats) varit försvagad. Alltså totalt i ca 1,5 år. Vad har denna tid försökt lära oss?  Saturnus står för ansvar, auktoritet, stabilitet och gränser. Dess skuggsida är pessimism, feghet, det gamla, det auktoritära.  Saturnus brukar symbolisera fadern. Här…

Sri

Sri

Har också du tillbringat mesta delen av 2020, och fortsatt in i 2021 med att fundera på om du skall fokusera mer på dina egna behov eller andras? Vi verkar vara i en tid då vi pressas till att finns balans mellan våra egna behov och andras. Maktbalanser behöver återställas. Har någon tagit makt över…

Kundalini vaknar

Kundalini vaknar

Mars är enligt vedisk astrologi just nu i sitt eget tecken och i retrograd. Detta gör Mars väldigt kraftfull just nu. Mars ligger också nära den fullmåne som vi gick in i 1/10, och blir ytterligare förstärkt i sin influens. Mars går över från Väduren till Fiskarnas tecken 3/10-4/10. I vedisk astrologi kallas detta övergångsområde…

Horus öga

Horus öga

Rahu och Ketu (månens noder) ändrade positionering på himlen den 22-23/10.  Detta kommer att kvarstå under ett och ett halvt år.  Dessa noder står för det begär som driver världens utveckling.  Detta skedde i en förening mellan sol och måne, på höstdagsjämningen i den del av himlen som i vedisk astrologi kallas Uttara Phaguni nakshatra. …

Förening mellan motsatser

Rahu och Ketu (månens noder) kommer att ändra positionering på himlen den 22-23/10. Dessa noder står för det begär som driver världens utveckling.  Detta kommer att ske i en förening mellan sol och måne, på höstdagsjämningen i den del av himlen som i vedisk astrologi kallas Uttara Phaguni nakshatra.  Uttara Phaguguni nakshatra symboliserar äktenskapet mellan…

Förlåtelse

2020 har Saturnus enligt vedisk astrologi satt tonen.  Saturnus är en planet som kräver noggrannhet och att saker görs eller görs om från grunden för att bli hållbara. Saturnus belönar hårt och enträget arbete.  Saturnus sägs också i vedisk astrologi vara den karmiska läromästaren. Under Saturnus influens får vi skörda vad vi sått, ont som…

Livsenergi

Denna nymånesperiod sker i området på himlen kallad Ashwini nakshatra.  Ashwini nakshatra är det första området på himlen enligt den vediska astrologin.  Denna nakshatra markerar alltså början på en ny cykel.  Ashwini är namnet på de tvillingar som i vedaskrifterna stod för rörelse, vind, livsenergi och helande kraft. Att leva i enlighet med detta nya…

Övergång

Den nymåneperiod vi nu är inne i markerar början på det vediska nyåret. Det år vi varit inne i, Vikari; som betyder sjukdom och död övergår till året Shavari som betyder skymning. Nymånescykeln vi nu är inne i kallas Uttara Bhadrapada nakshatra, som är associerad med död och eld och pånyttfödelse.  Skymning är en övergångstid. …

Från mörker till ljus

Fullmånen 9/3 kommer att vara en supermåne. Detta ger månen en större influens. Fullmånen kommer att befinna sig i området på himlen kallad Purva Phalguni nakshatra.  Purva Phalguni betyder ”röd frukt” vilket symboliserar fertilitet.  Jupiter kommer också att ha en positiv influens på denna fullmåne. Vilket gör denna till en god tid att knyta an…