Mantra Yoga

Inlägg relaterade till Mantra Yoga

Mantra virya

Mantra virya

Den klassiska tantriska traditionen kallade sig själv för mantra marga (the way of mantra).  De ansåg att mantra gav en mycket snabbare väg till befrielse. Skälet till detta går att finna i deras tankar om vad ett mantra, och inte bara ett mantra utan också vad ett ord, är. De hade nämligen insett att vår…

Form eller innehåll?

Adi (första) Shankara 700-tal, var grundaren av Advaita Vedanta, en av Indiens största filosofiska inriktningar. Han komponerade en lovsång till Shiva kallad Shiva Manasa Puja. Nedan följer en av dess verser.  Manasa Puja betyder mental åkallan/tillbedjan till skillnad från Puja (tillbedjan) som görs fysiskt.  Reformationer har skett inom vedisk åkallan/tillbedjan då ritualer upphört att ha…

Savitri (Gayatri) Mantra

Om bhur bhuvah svah tat savitur varenyam bhargo devasya dheemahi dhiyo yo nah prachodayaat   Om. Vi vördar savitur (ljus,hetta)  som är alla tre världarna (materiell, mental/emotionell, subtil). Vi ber att dess ljus och nåd skall upplysa våra intellekt.   Savitri mantra är från Rg Veda bok 3 vilket är den äldsta boken, från ca…

Omkara

Bhagavad Maha Purana (500-900-tal) beskriver Omkara (reciterande av Om) som följer: Sitt i bekväm sittposition (Asana). Håll händerna i skålform med höger ovan vänster (Bhairava Mudra). Titta på nässpets (Nasagri Mudra)  Gör Nadi Shodan. Låt ljudet vara som tempelklockans successivt avtagande. Låt som när blåser genom en torkad pumpa (låta i näsan, m (ng) ljud). …

Asana av kärlek

Asana av kärlek

Inom Kaulatraditionen (från 800-talet) ges för första gången Gharudasana under namnet ” Asana av kärlek”. Den görs med mudra och med ett bijamantra (frömantra).  Detta mantra som ett av fem är troligtvis ett mantra för ett av elementen; jord, vatten, eld, luft, rymd.  Dessa är: Lam, Vim, Room, Yaim och Haum.  Något av dessa mantror…

Diwali

Vi är nu inne i fem dagar av Diwali-firande. Högtiden då ljusets seger över mörkret firas, kunskap över okunskap och hopp över förtvivlan. Detta är en högtid då Lakshmi firas som sri; överflöd.  Det är samtidigt bara ett par dagar sedan Venus återvänt efter att ha varit skuggad av solen, som morgonstjärnan, också kallad ljusbringaren.  Förutom…

Maha Mrityunjaya

Maha Mrityunjaya är ett mantra som har sitt ursprung i Rg Veda från en del skriven av rishin Vashishta. Det kallas också Rudra mantra, Tryambakam mantra och Mrita-Sanjivini mantra. Det sägs sägs vara det viktigaste mantrat efter Saivitri Gayatri Mantra.  Maha Mrityunjaya mantra sägs ha helande kvaliteter och attrahera helande och närande krafter.  Mantrats kraft beskrivs…