Livssamtal

Yoga handlar om att öka sin medvetenhet. Att utöva Yoga regelbundet kommer oundvikligen leda till att du blir mer medveten om dig själv och din omvärld. Det kan i slutändan leda till nya prioriteringar i livet och ett rikare liv, men kan under utvecklingen också innebära faser av förvirring.

Även tidigare trauman kan dyka upp, även sådana man tidigare inte har kommit ihåg. Detta beror på att minnen lagras på olika sätt så att vissa aktiveras genom kroppsliga upplevelser, medan andra minns i form av bilder och ord. Traumatiska minnen aktiveras ofta endast genom kroppsliga upplevelser.

I den yogiska traditionen var det läraren/guruns sak att hantera det material som kom upp genom Yoga och meditation.  För att hantera dessa psykologiska processer behövs en person som är tränad i att kunna spegla andra samt har kunskap om en mängd olika psykologiska processer.

Maria är privatpraktiserande leg. Psykoterapeut. På dessa samtal får du möjlighet att ta upp dina psykologiska processer tillsammans med en person utbildad i att hantera psykologiska processer.

OBS! Dessa samtal räknas inte som psykoterapi och journal förs ej. Detta är en lösare form av samtal som går att boka endast vid behov. Denna typ av samtal ersätter inte psykoterapi som är en längre process.

Livssamtal bokas genom mail till: info@shivashakti.se