Måne

Månhälsningen; Chandra Namaskara som den kallas idag utfördes vid solnedgången eller vid midnatt.  Antalet positioner reflekterar månkalendern med dess 14 dagars cykler mellan nymåne och fullmåne; sukhla paksha och mellan fullmåne och nymåne; krishna paksha. Yoni Mudra är en av de handmudror som enligt Bihar school of Yoga kommit ner…

Läs vidare

Aham

Amshu Tantra ger positionen Shrinkala (snabelformad), som levt vidare i Bihar school of Yogas; Chandra (måne) Namaskara som Ardha Chandrasana. Den beskrivs göras som en prasada (offer/gåva) från höften. Vad betyder då det?  Solhälsningen är upplagd som en serie av bugningar ner mot jorden.  Vid varje bugning offras något av…

Läs vidare

Diwali

Vi är nu inne i fem dagar av Diwali-firande. Högtiden då ljusets seger över mörkret firas, kunskap över okunskap och hopp över förtvivlan. Detta är en högtid då Lakshmi firas som sri; överflöd.  Det är samtidigt bara ett par dagar sedan Venus återvänt efter att ha varit skuggad av solen, som…

Läs vidare