Cirkel och tidlöshet

Sanskritordet chakra betyder hjul, cirkel, spiral eller virvel. Chakrasana, också kallad Urdhva Dhanurasana, är i sin form är besläktad med Dhanurasana. Dessa halvbågeformade rörelser vet man var tidiga i utvecklandet av rörliga Asana. De refererades till som halva mandalas. Cirkeln var en viktig symbol i den tantriska utvecklingen av Yoga då cirkeln representerade livets och allt levandet cykliska natur. Bland annat representerat i andetaget.

Energimässigt ansågs navelområdet ha varit en mötesplats för energierna i kroppen (Pancha vayus) som tillsammans transformerades till den mer koncentrerade kraften; Kundalini.

Denna plats ansågs också viktig som den plats där in och utandetag (liv) möts och tidlöshet uppstår.

I Kalottra (Tidlös) Tantra från 500-talet beskrivs: ”Du har endast känt Shiva genom rörelse (Shakti/Livet). I din prostration lyssna på den stilla punkten i mitten och du kommer att upptäcka att rörelsen och den stilla punkten i mitten är ett.”

Rekommenderad lyssning: Christopher Tompkins tidigare nämnda forskning.

Similar Posts