|

Göra plats för själen

Enligt Tantra finns 5 olika tillstånd av medvetande.

Jagrat; vaket tillstånd, Svapna; drömtillstånd, Shushupti; djup sömn, Turya; tomhet/rent medvetande utan innehåll (trancendens) och Turyatita; alla tillstånd som uttryck för ett och samma ljus (immanens).

Turya betyder “det fjärde” och vissa filosofiska skolor lär att detta är det yttersta medvetandet. I Tantra påstår man dock att det finns ett tillstånd bortom detta. Turyatita är bortom det fjärde.

Det finns ytterligare en uppdelning av medvetandetillstånd uttryckt som 4 kroppar: Sthula sharira; fysisk kropp-upplevelse av objekt utanför kroppen,  Sukshma sharira; subtil kropp-drömtillstånd/inre värld, Karana Sharira; kausal kropp-kropp av mörker/djup sömn/omedvetenhet och den Superkausala kroppen-upplevelse av det större medvetandet. I denna modell är upplevelsen av trancendens inte distingerad från upplevelsen av immanens.

Den superkausala kroppen beskrivs av helgonet Jnaneshwar Maharaj på 1200-talet som ett blått ljus inte större än ett sesamfrö. Tantra skrifterna talar också om det som en punkt av blått ljus av koncentrerade energi; Bindu. Det sägs att detta ljus trots sin litenhet genomsyrar hela kroppen. Swami Satyananda påstår att Kundalini tillhör de kausala kropparna. Kundalini är alltså inte någon fysisk energi utan en mer koncentrerad energi, ibland liknad vid laser. Övningarna vi gör syftar till att återföra energin i våra kroppar till detta tillstånd, vilket innebär att vi behöver frigöra energi i oss, i form av mentala, emotionella och fysiska blockeringar.

Vad säger då allt detta oss? Det säger oss att bortom våra vanliga tillstånd av vakenhet, dröm, djup sömn och till och med en upplevelse av tomhet så finns ett tillstånd som är vårt ursprungliga. Att nå detta sker genom att släppa de blockeringar vi har på alla nivåer av oss själva.

Rekommenderad läsning: Tantra Illuminated, Christopher Wallis. Meditation for the Love of it, Sally Kempton. Kundalini Tantra, Swami Satyananda Saraswati och Kundalini i sitt ursprung.

Musik: Light of the soul, Spellista

spotify:user:hallbergmaria:playlist:1TsM6KB94msOCquHJBqqwU

Similar Posts