Shiva Shakti Yoga Home

Yogas mål är föreningen av Shiva (rent medvetande) och Shakti (energi).

Shiva Shakti Yoga undervisar yoga på klassiskt vis; i sin helhet. Varje klass innehåller Asana, Pranayama, Meditation och Yogafilosofi. Övningarna sekvenseras på ett speciellt sätt för att ytterligare öka deras inverkan. Detta är en tantrisk idé som kallas vinyasa krama. Vinyasa krama handlar om att återföra människan till ett harmoniskt tillstånd gentemot sig själv och gentemot världen.

Yogan har utvecklats under flera tusen år och har haft olika faser i sin utveckling. Den första delen av den nedtecknade utvecklingen finns i Upanishaderna och är en vedisk utveckling. Yogan påverkades sedan av Buddismen och nedtecknades i Patanjali Yoga Sutras. Yogan utvecklades sedan inom Tantra som motsatte sig många vediska och buddistiska idéer, och framförde vikten av livet och enheten med naturen. Yogan utvecklades sedan vidare i Hatha Yoga där vissa tantriska idéer hölls kvar medan en återgång till vissa vediska idéer skedde.

Shiva Shakti Yoga har främst en tantrisk inriktning på sin undervisning!

Läs mer om Shiva Shakti Yoga.

Anmälan till Yogakurser och privatklasser

En riktig Yogaklass är som en resa hem 

Först befinner man sig på ett av de där garanterade sätten att ta sig hem på. En utstakad och beprövad väg, hjulförskaffad, som så många andra tagit förut. Men så märker man att den vägen resan tar verkar leda till någon annans hus, och man måste kliva av.

Med sig har man alla sina väskor, men till fots blir de snart alldeles för tunga. Det är en lång väg kvar och snart måste man överge en väska för att orka fortsätta. Tankarna är en tung väska. Prestigefulla tankar om hur man vill framstå och vad man måste klara av tynger ner, gör resan tung och lustlös. Så vi tvingas lämna våra tankars väska vid vägkanten. Vi känner oss lättare och går vidare. Men efter ett tag är vi utmattade igen. Vi har fortfarande en tung väska kvar. I denna väska har vi packat ner allt vi tror att vi kan behöva senare, sådant som vi inte vill släppa ifrån oss, sådant som kan vara bra att ha. En del av dessa saker är gamla saker, sådant som inte använts på länge och inte längre tillhör de vi blivit men som varit svårt att släppa taget om. Dessa saker släpar kroppen och psyket omkring på. Men vi ”öppnar upp” väskan, släpper ut en massa bråte, och går vidare.

Till slut kommer vi fram till vår destination. Barhänta, barfota och i stillheten som är det enda som finns kvar nu sätter vi oss ner, och vi minns igen vilka vi är utan de laster vi släpade omkring på.