Sökare av sanning?

Jag hör ofta folk säger att de är tacksamma för Yoga. De tackar mig också ofta för att ha introducerat dem till Yoga.

Många som slutar komma till mina klasser, säger att de är tacksamma för att de har upptäckt Yoga, och att de nu kommer att utöva själva eller för en annan lärare.

Genom dessa saker, säger de att deras förståelse av Yoga praktiken, är att det är opersonligt. Yoga praktiken från detta sätt att se på det, är en teknik.

Många kommer för en kurs, och planerar sedan att träna själva eller gå till ett gym eller någonstans i närheten av där de bor. Det spelar ingen roll var, eftersom de alla lär ut Yoga. Samma Yoga, den opersonliga tekniken. Som Cola, samma överallt, så varför inte bara köpa den i närmaste butik?

Hur kom vi till detta, från en tradition där eleven gav sitt allt för att komma närmare verkligheten? Som sökte vitt och brett efter läraren som kunde avslöja mer om sanningen. Var är sanningssökarna idag? Finns det några kvar, eller bara en massa människor som med tajts?

Musik: Edo & Jo, Sökare.

Similar Posts