Blog

Tapas-härdande och förädling

Tapas-härdande och förädling

Enligt vedisk astrologi; jyotish, har Saturnus har haft en kraftig influens sedan våren 2020, samtidigt som Jupiter (dess motsats) varit försvagad. Alltså totalt i ca 1,5 år. Vad har denna tid försökt lära oss?  Saturnus står för ansvar, auktoritet, stabilitet och gränser. Dess skuggsida är pessimism, feghet, det gamla, det auktoritära.  Saturnus brukar symbolisera fadern. Här…

Tillsammans i kärlek

Tillsammans i kärlek

Det sägs i den tantriska traditionen att ”Källan” inrymmer all potentialitet som är möjlig.  Det sägs också att syftet med manifestationen är att göra det stora medvetandet medvetet om sig själv. Alltså en självreflekterande process.  Medvetandet refereras här till som prakasha (det stora ljuset) och reflekttionsprocessen  som vimasha.  Dessa saker tillsammans innebär att allt som…

Mantra virya

Mantra virya

Den klassiska tantriska traditionen kallade sig själv för mantra marga (the way of mantra).  De ansåg att mantra gav en mycket snabbare väg till befrielse. Skälet till detta går att finna i deras tankar om vad ett mantra, och inte bara ett mantra utan också vad ett ord, är. De hade nämligen insett att vår…

Att leva sitt dharma

Att leva sitt dharma

I psykoanalysen talar man om att sublimera sina trauman. Detta innebär att tillåta att våra liv tar riktning mot att arbeta med våra trauman. Vi väljer ofta arbeten och fritids engagemang som är kopplade till våra trauman.  Om detta görs omedvetet kallas det upprepningtvång, och leder till handlingar som gör att vi upprepar vårt ursprungliga…

Medveten skapelse

Medveten skapelse

Kundalini är processen av att föra tillbaka den energi som begränsats in i former tillbaka till dess oändliga, formlösa tillstånd av energi och potentialitet, och sedan tillbaka in i manifestation.  Enligt den tantriska kosmologin pågår denna skapelseakt konstant. Till skillnad från Big Bang teorin, är den ett ständigt pågående nu. Skillnaden mellan tillståndet innan och…

Sri Yantra

Sri Yantra

Vad händer när kontraktion och expansion sker samtidigt? Kanske är det dessa omständigheter som kan skapa något verkligt nytt. En kontraktion till ett intet/ en liten stilla punkt av koncentrerad energi, för att sedan explodera ut i en ny skapelse. Den tantriska traditionen talar om prakasha och vimarsha. Prakasha är det omanifesta ljuset/källan. Vimarsha är…