Upp och ned

Har livet satt dig på huvudet?  Vi befinner oss i en tid av mycket förändring. Ibland kan det kännas som att allt är uppochned.  I modern Yoga talas om uppochnedvända Asana (inversioner) som ett sätt att byta perspektiv. Detta är ingen klassisk tanke men den kan ändå finnas en sanning…

Läs vidare

Virabhdrasana-Själens krigare

Virabhdrasana-Själens krigare I Amshu Tantra (1000-tal) beskrivs 3 kategorier av stående övningar; sattvica, rajasa och tamasa.  Sattvica är mjuk, graciös, försiktig, eterisk. Rajasa är passion, eld, kraft och involverar ofta Ashwa Salanchasana (lunge).  Tamasa är tunga; de positioner som binder en till jorden.  Stående övningar gjordes i slutet av solhälsningen…

Läs vidare

Kundalini

Enligt tantrisk kosmologi placerar sig Shiva i kronan av huvudet och Shakti vid botten av ryggraden efter skapelsen. De separerar sig som med medvetande (Shiva) och energi (Shakti) i den mänskliga kroppen.  Kundalini nämns först i Kalottara Tantra. Ca 700-tal AD. Här beskrivs Kundalini som en sammandragen/kurvad låga. Hon sägs…

Läs vidare

Anugraha

Månen befinner sig nu i det astrologiska tecknet Revati, enligt vedisk astrologi.  Denna plats fungerar som en övergång mellan död och återfödelse.  Detta är en plats som markerar ny början. Ny början är en passiv process av att emotta det nya.  Ordet som används för nåd i den tantriska traditionen…

Läs vidare