Tillsammans i kärlek

Det sägs i den tantriska traditionen att ”Källan” inrymmer all potentialitet som är möjlig.  Det sägs också att syftet med manifestationen är att göra det stora medvetandet medvetet om sig själv. Alltså en självreflekterande process.  Medvetandet refereras här till som prakasha (det stora ljuset) och reflekttionsprocessen  som vimasha.  Dessa saker…

Läs vidare