Veckans teori

Sökare av sanning?

Jag hör ofta folk säger att de är tacksamma för Yoga. De tackar mig också ofta för att ha introducerat dem till Yoga. Många som slutar komma till mina klasser, säger att de är tacksamma för att de har upptäckt Yoga, och att de nu kommer att utöva själva eller för en annan lärare. Genom…

Yoda-Lärarens roll

Yoda-Lärarens roll

Det har varit en hel del diskussion om guruskap under en lång tid nu. Det som har diskuterats mindre har varit lärarens roll. De flesta människor i denna ålder har vant sig vid yoga instruktörer, online eller i verkliga livet klasser. Detta har hänt samtidigt som dessa instruktörer allt oftare har hävdat titeln “lärare”. Men…

Estetisk ateism

Estetisk ateism

Sista inlägget tog upp den del av andlighet som just nu florerar som handlar om viljan att få fantisera fritt, utan att behöva pröva sina ideer mot den verklighet man upplever. Ett annat fenomen inom andligheten idag är den intellektuella inriktningen. Jag brukar kalla denna för estetisk ateism.  Med termen estetisk ateism refererar jag till…

Materialism & Spiritualitet

Materialism & Spiritualitet

Vi har en situation i dagens moderna samhälle där den extrema materialistiska världssynen som dominerar samhället skapat en lika extrem andlig motpol.  I den ena världsbilden är inget möjligt, i den andra är allt möjligt. Ingen av dem tar fullt ansvar för sina aktioner. Båda är lika övertygande om sin egen storhet.  Gamla spirituella traditioner…

Ljusets återkomst

Luciafirandet har rötter i firandet av ljusets återkomst. Under den tid som den julianska kalendern gällde i Sverige, ansågs lucianatten vara årets längsta natt. Lucia och vintersolståndet hör alltså ihop.  Freja var en personifiering av kärleken och fruktbarheten i fornnordisk tradition.  Under Lusse-natten tillkallades ljusets makter så att ljuset skulle återvända (och livet) och därmed…

Samhain/Diwali

Samhain är en keltisk högtid som är ursprunget till de senare Alla helgons dag och Halloween. Den firades mellan 31:e oktober till den 1:a November. Denna tid markerar medelpunkten mellan vinter och sommarstånden, och är därmed ett firande av brytpunkten mellan årskvartalen. Man ansåg att slöjan mellan världarna var som tunnast denna tid, vilket gjorde…

Soldyrkan i Norden

Midvinter, tiden mitt i vintern, är ett ord som används dels för den mörkaste tiden av vintern kring det astronomiska vintersolståndet den 21 eller 22 december, dels för den kallaste delen av vintern, ungefär tiden från mitten på januari till mitten på februari. I äldre nordisk tradition var midvinter, miðjum vetri, den 14 februari. Detta hängde…

Vittnet

Katha Upanishad 400-tal beskriver Yoga som att komma in i sant varande. Det är slutet på skapande av ett jag, till att upptäcka jaget som medvetandet. Insikten om att den du letar efter, är den som tittar. Här beskrivs också kroppen som en spegel av själen, och att själen realiseras i stunderna av paus/stillhet. ”Det…