Asana Yoga

Virhabdrasana 3

En inriktning av Tantra kallad Vira (ca 1000-tal) var en av de tantriska skolor som främst utvecklade rörliga Asana.  I denna skola uppstod hjälte (krigare) positionerna. Krishnamachurya, som anses vara den moderna Yogans fader hade tillgång till dessa texter, eller texter som refererade dessa. Från honom har vi fått positionerna Virhabdrasana 1,2 och 3, som…

Bhujangasana

I Amshu Tantra (1000-tal) ges Bhujungasana (kobra), första gången funnen i text, med namnet Naga Vakra (orm-ansikte). Senare i Tattwa Chintamani (år 1577) ges namnet Ugra vilket betyder vild/våldsam. Troligtvis är liknelsen kobran då den är redo att bita och sprider ut sin huva. Hur denna Asana ursprungligen utförts är ännu inte tillgänglig information.  Den…

Gomukhasana

Gomukhasana beskrivs som en en av 15 Asana beskrivna i Hatha Yoga Pradipika.  Hatha (Yoga) Pradipika (1400-tal) är främst en sammanställning av tidigare texter. Den skrevs av Svatmarama.  Hathapradipika beskriver för första gången i Hatha yogiska traditionen Asana som del av Hatha, även om de beskrivits innan. De sittande positionerna  bl.a Gomukhasana har tidigare förklarats…

Virabhdrasana-Själens krigare

Virabhdrasana-Själens krigare I Amshu Tantra (1000-tal) beskrivs 3 kategorier av stående övningar; sattvica, rajasa och tamasa.  Sattvica är mjuk, graciös, försiktig, eterisk. Rajasa är passion, eld, kraft och involverar ofta Ashwa Salanchasana (lunge).  Tamasa är tunga; de positioner som binder en till jorden.  Stående övningar gjordes i slutet av solhälsningen som ett spontant yttrande av…

Måne

Månhälsningen; Chandra Namaskara som den kallas idag utfördes vid solnedgången eller vid midnatt.  Antalet positioner reflekterar månkalendern med dess 14 dagars cykler mellan nymåne och fullmåne; sukhla paksha och mellan fullmåne och nymåne; krishna paksha. Yoni Mudra är en av de handmudror som enligt Bihar school of Yoga kommit ner till vår tid. Den imiterar…

Aham

Amshu Tantra ger positionen Shrinkala (snabelformad), som levt vidare i Bihar school of Yogas; Chandra (måne) Namaskara som Ardha Chandrasana. Den beskrivs göras som en prasada (offer/gåva) från höften. Vad betyder då det?  Solhälsningen är upplagd som en serie av bugningar ner mot jorden.  Vid varje bugning offras något av den konstruerade identiteten-bokstavligen ”jag-göraren” (ahamkara)….

Balans

Yoga är ett tillstånd. För att uppnå det talar yogatraditionen i stort om att balans behöver uppnås. Patanjali Yoga Sutras (ca 200 f-200 e Kr) talar om det som att motsatserna upphör att störa.  Tantrisk Yoga (500-tal- ca 1200-tal) talar om det som ett balanstillstånd mellan Ida (receptivitet) och Pingala (aktivitet). Hatha Yoga (fr ca…

Trikona pradakshina

Trikonasana och Prasarita Padottanasana beskrivs i Tattwa chinttamani Tantra ca 1577 AD, i vad som är den tidigaste hittade referensen till dessa positioner. Här beskrivs ett Trikona pradakshina (flöde) som följer:  Trikona flöde börjar i särade ben med händer och huvud mot jord (idag kallad Prasarita Padottanasana). Sedan rör man sig i Trikonasana åt höger…

Pånyttfödelse

Förra inlägget talade om vintersolståndet som en symbolisk födelse och död.  Solhälsningen återspeglar naturens rytm av död och pånyttfödelse. De 12 delarna symboliserar årets 12 månader. Året är en cirkel som repeterar sig själv liksom naturens olika cykler. Solhälsningen (med 12 delar) är upplagd som en successiv bugning mot jorden och ett successivt uppgivande, samt…

Vajrasana

Vajrasana nämns i Hatha Yoga texterna; Hatha Pradipika (1400-tal) och Hataratnavali (1600-tal). Den beskrivs dock inte i dessa. Den tidigaste kända texten där Vajrasana beskrivs är Gheranda Samitha (17-tal). Här beskrivs positionen på följande sätt: ” Gör låren spända/hårda som en blixt och placera benen vid båda sidor av anus. Detta kallas Vajrasana. Den ger psykiska krafter…