|

3-parts andetaget i dess ursprung

I Pashupata Sutras nämns först 3 parts andetaget.

Det utvecklas senare i Tantran till ett kraftfullt inandetag (Puraka) följt av ett andningsuppehåll (Kumbaka) följt av ett förlängt utandetag (Rechaka).

Kumbaka i Tantra beskrivs som ett samlande av de olika energierna (Prana Vayus) i kroppen till en stark kraft kallad Kundalini. Andningsuppehållet syftar alltså till att skapa denna kraft.

Utandetaget beskrivs använda det naturliga ljudet H. H är det naturliga ljudet av utandetaget ibland beskrivet som Ham. Detta utandetag talas i Tantra om som Kundalini i hennes utsträckta/aktiverade form. Utandetaget blir på så sätt ett utgivande av den egna kraften, medan inadetaget blir ett intagande av den högre kraften. Eller med Krishnamachuryas ord: “Inhale, and God approaches you. Hold the inhalation, and God remains with you. Exhale, and you approach God…”

Rekommenderad lyssning: Se förra inlägget!

Musik: Tina Malia, Anahata

Similar Posts