Solhälsningen som Aum

Rörelserna var, som vi talade om i förra inlägget, ett sätt att förkroppsliga mantrorna.

Mantrorna som användes med Surya Namaskar var solens beejamantras. Dessa beejamantras består av de 5 långa vokalerna i sanskrit. Dessa vokaler är ljud som skapas genom att man använder områden av rymd i kroppen och skapar vibration i dessa. Man reciterar dem så att ljuden successivt rör sig uppåt i kroppen. Övningen kallas Uchara, vilket betyder upplyftande av Gudinnan. Gudinnan är Shakti (energi), som ursprungligen tänktes röra sig med inandetaget ner till navelområdet/buken. Ljudet av mantrat startade dock i bröstkorgen och rörde sig uppåt.

De 6 långa vokalerna Aa, Ee, Oo, Ai, Au, Aha i sanskrit bildar tillsammans ett förenklat Aum (eg. sägs Aum bestå av alla bokstäver/ljud). Aum är det ursprungliga ljudet/vibrationen som skapat allt.

Rekommenderad lyssning: Tidigare refererad forskning presenterad av Christopher Tompkins.

Läs också: Ucchara

Musik: Aum, Spellista

spotify:user:hallbergmaria:playlist:79C9MKwO6fsxstOtYIz5z0

Similar Posts