Surya Namaskar som död och pånyttfödelse

Narajanakantha 1100-talet, säger att genom att praktisera solhälsningen varje dag så upptäcker man en dimension av rent strålande medvetande.

Hur uppnås detta, frågar han. Han svarar: Det uppnås genom att varje dag dö och födas på nytt. Genom att överlämna det gamla jaget till jorden och resa sig som någon som är född på nytt.

Själva positionen Ashtanga Namaskara representerar överlämnandet av det som det begränsade mänskliga erfarandet består av. De fem elementen; jord, vatten, eld, luft, eter som bildar kroppen. Och de tre komponenterna som skapar “the mind” nämligen Manas (grundmedvetande), Buddhi (intellekt) och Ahamkara (ego). Inte för att utplåna dessa utan för att de skall kunna “förfinas” eller “återgå” till sitt ursprungliga tillstånd som ett med alltet. Med andra ord är det också ett sätt att göra sig av med sitt karma. Du kommer med vad än du bär på. Denna ritual är ritualen för omformande av detta.

Solhälsningen (med 12 delar) är upplagd som en successiv bugning mot jorden och ett successivt uppgivande, samt ett uppåtstigande på nytt. Detta återspeglar naturens rytm av död och pånyttfödelse, såsom solens “död” vid solnedgången och “pånyttfödelse” vid soluppgången.

Naveln representerar centret (axis) av kroppen, fokuspunkt för prostationen. Mandalan som utgör platsen man prostrerar i har också en yttre axis, i form av en Lingam i den tidiga Tantran (Lingam är symbolen för kraften hos det gudomliga/större medvetandet). Denna axis symboliserar den stilla punkten/balanspunkten i centrum. Man överger det “jag” man skapat; Ahamkara (jaggöraren) för att fyllas med det “jag” som är ens verkliga jag; Aham (jag är). Det temporära för det eviga.

Ritualen syftar till att finna Självet (det eviga) i sitt centrum-Madhya.

Rekommenderad lyssning: Tidigare refererad ny forskning från Christopher Tompkins.

Musik: Surya Namaskar 2, spellista

spotify:user:hallbergmaria:playlist:3XIJWera7FGGjP6sZkGbVR

Similar Posts