Materialism & Spiritualitet

Vi har en situation i dagens moderna samhälle där den extrema materialistiska världssynen som dominerar samhället skapat en lika extrem andlig motpol. 

“Spiritual Twirl Art #22 – ‘Jacaranda Sky'” by FotoGrazio

I den ena världsbilden är inget möjligt, i den andra är allt möjligt.

Ingen av dem tar fullt ansvar för sina aktioner. Båda är lika övertygande om sin egen storhet. 

Gamla spirituella traditioner såsom de shamanska och de yogiska såg aldrig ut på detta sätt. Inte heller de religiösa såsom t.ex. den vediska, den buddistiska , den judiska eller kristendomen. 

Den yogiska traditionen har alltid framlyft vikten av att förena polerna till en enhet. Detta är beskrivet i den tantriska Yogan som då Ida (medvetande, ande) och Pingala (energi, materia) blir ett. 

Denna process av att göra polariteterna till ett är också vad termen Kundalini hänvisar till.

Detta är inte detsamma som den hybrid av ovanstående världssyner som är så populär idag, där man använder sig av materialistiska metoder för att uppnå sina mål; utseende, nätverk, pengar och sedan påstår att man fått det av “universum”, som man på många håll kan höra idag.

Nej, denna process har inget att göra med hur något ser ut på ytan, utan är en process av sanning, och att vara hel och leva som man lär.

Denna process har heller inget att göra med negativt tänkande (ibland också kallat realistiskt eller hårda fakta), eller önsketänkande (ibland också kallat andligt eller spirituellt), utan om vad som sker när vi praktiserar helhet och sanning, och de verkliga mirakel som kan ske då.

Tankar kan aldrig förändra verkligheten. Andlig tradition har alltid handlat om att påverka verkligheten.

Musik: Lunar, Ajeet.

Similar Posts