Rörelse som vibration

Surya Namaskar beskrivs som en Mandala (cirkel) av rörelse och andning.

Halvmandalan i kroppens rörelser in i olika bågformer är en mandalaform. Ksemaraja (10-1100 tal) beskriver kroppen som en båge redo att penetreras av Shivas pil, så att kroppen blir en behållare av Shakti.

Varje position i Surya Namaskar var den fysiska formen av ett speciellt mantra, alltså en viss vibration. Detta mantra bar vibrationen av ett viss element, jord, vatten, eld, luft, rymd, samt ett mantra som bar vibrationen av det som är bortom, och inkluderar alla elementen. Man kan misstänka att detta är ett sätt att röra energi upp och ner längst ryggraden, då chakrorna som representerar dessa element sägs finns representerade längst ryggraden. Det fanns också en sittande övning där mantra, andning och visualisering användes för att röra energi längst huvudenergikanalen i mitten av ryggraden; Shushumna.

Rekommenderad lysning: Tidigare refererad forskning av Christopher Tompkins.

Musik: Shushumna, Spellista

spotify:user:hallbergmaria:playlist:4rFnZHic5JLbswiroZZScB

Similar Posts