Kroppsrörelser som “chitta vritti nirodaha”

“Yoga chitta vritti nirodaha”, Patanjalis välkända vers som betyder “att stilla sinnets fluktuationer” omtolkas under den tantriska utvecklingen av Yoga. I denna omtolkning beskriver man sinnets fluktuationer som kontraktioner, som hindrar det större Självet att komma fram. Detta själv karaktäriseras enligt traditionen av Sat Chit Ananda; varande, evighet, lycka och kärlek.

Kontraktionerna sågs som rester av trauman eller begränsade uppfattningar från detta livet eller tidigare liv, som lagrats i kroppen.

I enkelt språkbruk kan man beskriva processen som; att när vi tänker så fokuserar vi på det vi tänker på. När vi inte tänker är vårt sinne öppet och fullt av potentialitet. I detta tillstånd är vi öppna för att uppleva alltings sanna natur, utan begränsande föreställningar. Dessa begränsande föreställningar kommer ur tidigare erfarenheter, och kan göra att vi fastnar i liknande upplevelser, på grund av vår oförmåga att öppna oss för nya upplevelser.

Dessa kontraktioner mentalt och emotionellt ansågs lagras i kroppen, idag talar vi om kroppsminnen.

Övningar så som kroppsrörelser vi gör i Hatha Yoga, är till för att befria oss från dessa kontraktioner.

Rekommenderad lyssning: “An intro to Tantra with Christopher Tompkins”.

Musik: Chitta vritti nirodaha, Spellista.

Similar Posts