Epigenetik och Yoga

Epi betyder över och Epigenetik refererar till det som är över generna i beslutsordning i kroppen säger Bruce Lipton, utvecklingsbiolog.

Epigenetiken är nämligen upptäckten om att generna inte är de som determinerar vår biologi. Istället är de ritningen som skapas av cellens membran. Membranet i sin tur är i kontakt med omgivningen genom nervsystemet. Detta ger att det som påverkar vilka celler som kroppen skapar, friska eller sjuka, främst påverkas av omgivningen eller av hur vi tolkar omgivningen och vårt liv. Enligt Bruce Lipton ändrar denna upptäckt sjukdom till 10% ärftlighet och 90% livsstil och mentala tolkningar av vår situation.

Lipton refererar till några studier som stärker denna upptäckt.

En prostatacancerstudie där 500 gener, varav de flesta sådana som påverkar prostatacancer, hade ändrats efter 3 månader genom dietförändring, stressreduktion och meditationsträning.

Tvillingstudier visar att tvillingarna endast har endast samma genutläsning då de föds, inte senare.

Enligt Lipton visar denna upptäckt att vi är mästare över vår biologi och inte offer för den. Detta innebär att vi är med och skapar vår biologi.

Vad säger då detta oss? Det säger oss att det vi äter, det vi andas, det vi lägger på vår hud och det vi tänker påverkar oss. Något den tidigare tron, på genernas makt, nedtonade skulle ha någon betydelse. Den med Yogan sammankopplade Ayurvedan har dock hela tiden framfört betydelsen av detta.

Det för också fram en viktig tanke inom Yoga, nämligen att allt är sammankopplat. Människorna med varandra, djuren och jorden.

Vad vi än äter eller konsumerar måste det ske med respekt för alla levande varelser. Naturen, djuren, andra människor, och oss själva. Det vi gör mot vår omvärld gör vi mot oss själva.

Varudhaiva kutubakam – Världen är en familj (Maha Upanishad)

Lokah samasta sukhino bhavantu-Må alla levande varelser vara lyckliga och fria från lidande (traditionellt vediskt mantra)

Rekommenderad lyssning: Bruce Lipton, Epigenetics

Musik: Sarveshwari, Spellista

Similar Posts