|

Nataraja

I en av de viktigaste tantriska texterna Pratyabijna-hrdayam av Ksemaraja står det:

“Reverence to the divine, who ceaselessly performs the five acts, and who, by so doing, reveals the ultimate reality of one’s own Self, brimming over with the joy of Awareness!”

Dessa fem handlingar som citatet talat om är följande:

Srsti-utflöde, kreation

Stihti-bevarande, upprätthållande

Samhara-upplösning, återförande till sitt ursprung

Tirodhana-beslöjande, glömska

Anugraha-avtäckande, ihågkomst

En symbol för dessa fem handlingar är Nataraja, Shiva som “the lord of dance”. Shiva skall här förstås som det som underligger verkligheten, verklighetens innersta kärna eller grund.

Nataraja avbildas med fyra armar och med ett ben lyft från marken. Var och en av dessa armar och det lyfta benet beskriver respektive de fem handlingarna. En hand håller en slags handtrumma; damaru. Trumman representerar den rytmiska pulsationen som skapar världen. Den andra handen är i abhaya mudra, en lyft handflata som betyder; “var inte rädd”, i detta sammanhang en symbol för upprätthållande. Den tredje handen håller i en eldsflamma, en symbol för upplösande och återförande. Den fjärde armen och handen korsar Natarajas bröst. Denna hand symboliserar beslöjandet och glömskan om allts verkliga identitet. Det lyfta benet till slut, symboliserar avtäckandet, ihågkomsten om sin egen djupaste identitet liksom allt annats djupaste identitet.

Citatet säger att de fem handlingarna leder till avtäckandet av alltings djupaste identitet. Man kan fråga sig hur. Svaret är genom att vända sig till den plats där allt uppstår, stannar för en stund och sedan upplöses igen. Den plats där något kan väljas att glömmas eller ihågkommas. Denna plats som är medvetandet själv.

Rekommenderad läsning: Tantra Illuminated, Christopher Wallis

Musik: Spellista, Nataraja

Similar Posts