Medlidande

“The Buddhist deity White Tara 1400-1500 Nepal Gilt copper repousse” by mharrsch is licensed under CC BY 2.0

Sant helande kan endast ges av den som helat sig själv. Denna sanning återfinns i alla helande traditioner, såsom de shamanska eller de yogiska. 

Fågel Fenix kan ses som en symbol för denna sanning. Fågel Fenix sägs brinna upp för att sedan återfödas ur sin aska. På samma sätt återföds vi ur vår aska. Det är transformationen som sker när vi hittat en väg ut vårt eget lidande. 

Fågel Fenix tåras sägs också vara helande. Man kan ses detta som en symbol för det medlidande som uppstår ur ens eget lidande, och önskan att andra skall finna en väg ur det, liksom man själv gjort.

Tara är en gudinna som inom den buddistiska Tantran symboliserar medlidande. Enligt denna tradition föddes hon ur Avalokiteshvaras tårar (medkänslans, nådens och den gudomliga kärlekens bodhisattva). Tårar som han spillde då han bevittnade världens lidande. 

Sista inlägget handlade om förlåtelse. Det är genom medlidande som denna förlåtelse blir möjlig.

Musik: Graceful Passages, Gary Malkin & Michael Stillwater. 

Similar Posts