Yoga och kvantfysik

I Tantras kosmologi beskrivs att allt är en del av det högre medvetet, bland annat kallat Paramshiva. Paramshiva består av Shiva (medvetande) och Shakti (energi). Shiva och Shakti är ett, såsom solen och dess strålar. Då verkligheten skapas är det Shakti (energi) som beslöjar sig själv genom att bli till många olika former.

Beslöjandet av Shakti skapar fem slöjor eller begränsningar; kancukas. Dessa är Kalaa (begränsad förmåga att handla) Vidya (begränsad kunskap) Raga (begär/avsaknad) Kaala (tid) och Niyati (kausalitet, rymd).

Rymd och tid anses alltså i den tantriska traditionen vara en begränsning i allt skapat. Den vediska traditionen säger dock att det är endast människan som har förutsättningar att upptäcka sin egen natur.

Att tid och rum en begränsning i människans själv är också vad som föreslås av vissa forskare idag. Det finns ett försök att förstå vad kvantfysiken har visat oss, genom en biologisk referensram, utvecklad av biologen Robert Lanza, kallat Biocentrism. Denna teori är att tid och rum är sätt för människan att konceptualisera/förstå sin omvärld, och inte något som finns utanför som egenskaper i den fysikaliska verkligheten. Astronomen Bob Berman har gjort gemensam sak med Robert Lanza för att föra fram denna teori. Deras teori skull kunna förklara varför kvanterna påverkas av observation, samt varför de verkar fungera i motsats till hur vi tänker oss att tid fungerar.

Rekommenderad lyssning: Sivana Podcast: Scientists are starting to sound like ancient yogis.  Youtube: Robert Lanza on theory of Biocentrism 1. Robert Lanza on theory of Biocentrism 2.

Musik: In your grace, Spellista

Similar Posts