Förening mellan motsatser

Rahu och Ketu (månens noder) kommer att ändra positionering på himlen den 22-23/10. Dessa noder står för det begär som driver världens utveckling. 

Detta kommer att ske i en förening mellan sol och måne, på höstdagsjämningen i den del av himlen som i vedisk astrologi kallas Uttara Phaguni nakshatra. 

Uttara Phaguguni nakshatra symboliserar äktenskapet mellan Shiva och Shakti. 

Äktenskap symboliserar förening mellan motsatser. Och det är föreningen mellan motsatser som skapar något nytt. 

Det är många tecken på förening mellan motsatser i denna händelse. Dels konjunktionen mellan sol och måne (Shiva symboliseras av måne, och Shakti av sol i tantrisk filosofi), dels på hörstdagsjämningen då natt och dag är lika långa (och därmed lika starka), och dels i ett område på himlen som symboliserar föreningen mellan Shiva och Shakti. 

Musik: Bhakti without borders, Madi Das.

Similar Posts