Shalabhasana & Bhujungasana

Shalabhasana 

Shalabh betyder en slags gräshoppa med dess bakdel rest uppåt. Positionen har fått sitt namn av dess likhet med djuret.

Shalabhasana stärker nedersta delen av ryggen, masserar hjärtat och organen i magen. Shalambhasana sägs också  aktivera lungblåsor som ej används p.g.a. att man håller andan samtidigt som tryck appliceras mot lungorna.

Bhujungasana

Bhujungasana betyder Kobra position.

Bhujungasana kompletterar Shalambasana genom att stärka övre delen av ryggen. Klassisk Bhujungasana såsom beskriven i Gheranda Samitha applicerar också tryck mot magen. Det står här att denna Asana kan väcka Kundalini.

Den förlängda versionen av Bhujungasana ibland kallad Sirpasana, ger flexibilitet till ryggen. Den masserar även njurar och binjurar och påverkar därför kroppens utsöndring av adrenalin och kortison.

Klassisk Bhujungasana liksom Shalambhasana stimulerar Manipura chakra.

Rekommenderad läsning: Gheranda Samtida, Sris Chandra Vasu,Yoga och Kriya,Swami Satyananda Saraswati

Musik: Heart of the universe, Peter Kater&Snatam Kaur

Similar Posts