|

Att göra medvetet

Vi rörde i sista inlägget vid vad Yoga vill medvetandegöra. Det som Yoga vill medvetandegöra är instinkterna, känslorna och tankarna. Dessa finns representerade på de olika platser i kroppen där chakrorna finns.

Överlevadsinstinkt finns representerad i Mooladhara. Sexualitet och vilja till njutning finns representerade i Swadhistana. Manipura är kopplad till ilska, rädsla och upplevelse av ett jag. Anahata är kopplad till medkänsla och kärlek. Vishuddhi är kopplad till förmåga att uttrycka sig. Ajna är kopplad till minne och intellekt.

Som sagt skall alla övningar utföras med medvetenhet om det mentala, emotionella och instinktiva material som dyker upp under övningarna. Detta gör omedveten information medvetet. Det kan vara insikter om känslor eller mentala attityder sammankopplade med vissa spänningar /eller undvikande i kroppen eller andningen. Det kan vara instinktiva impulser, såsom sexuella impulser, hunger eller trötthet som blir tydligare.

Mycket tyder på att det mentala, emotionella och instinktiva material som förs upp i medvetandet blir “bearbetat” med en högre komplexitet i prefrontalcortex. Erfarenheten i Yoga är också att släppandet av spänningar i andningen, kroppen, mentalt och emotionellt under övningarna påverkar hur det mentala materialet bearbetas.

Rekommenderad läsning: Yogi Chudamani Upanishad, Swami Satyadharma, Prana and Pranayama, Swami Niranjananda Saraswati

Musik: Motherland, Sona Jobarteh

Similar Posts