Hatha-Aktivitet och Vila

Vila och aktivitet är två naturliga funktioner i kroppen som styrs av sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Det sympatiska nervsystemet stimulerar/ aktiverar och det parasympatiska nervsystemet hämmar/lugnar.

Att balansera dessa system är att se till att de sköter sina funktioner så att kroppen fungerar optimalt i samspel med sin omgivning.

Om kroppens behov lyssnas in och följs sköter denna balansen på egen hand. Det är vårt levnadssätt både på fysiologisk och psykologisk nivå som rubbar balansen.

I Yoga talas om Ida och Pingala som de krafter som styr aktivitet och vila. Dessa behöver enligt Yogan balanseras för att den större kraften “Kundalini” skall kunna väckas. De symboliseras i ordet Hatha i form av Ha (sol) och Tha (måne).

Ett litet barn följer mer naturligt sin inre rytm då yttre förväntningar samt inre föreställningar ännu inte blandat sig in i denna ännu.

Ett sätt att att återföra sig till denna rytm är att lyssna in kroppen samt att frigöra sig från värderingar gällande aktivitet och vila, och börja värdera dem utifrån kroppens behov.

Rekommenderad läsning: Kundalini Tantra, Swami Satyananda Saraswati

Musik: Live in Love, vol 1, Shantala

Similar Posts