Baka Dhyanasana & Vajroli Mudra

Baka Dhyanasana 

Baka betyder trana och Dhyana betyder meditation. Tranan fångar sin mat i grunda vatten. Den ser ut att sova tills dess att en fisk kommer i dess närhet. Då hugger den till. Tranan är alltså både lugn och alert och förkroppsligar därför tillståndet meditation, som balanserar dessa motsatser.

Baka Dhyanasana är en underarmsbalans. Den brukar vara den första av underarmsbalanserna som lärs ut, då det är den lättaste. Alla underarmsbalanser stärker underarmar och händer vilket underlättar balansen i handstående.

Vajroli Mudra

Handstående nämns i Gheranda Samhita som Vajroli Mudra. Det står att den motverkar att mannen förlorar sin säd, vilket innebär att den stärker bukgolvet. Aktiveringen av bukgolvet skapar alltså en naturlig Moola Bandha. Detta kan förklara varför den beskrivs som en Mudra, eftersom den kombinerar en Asana med en Bandha. Det som kallas Mudra i Hatha Yoga är kombinationen av Asana, Pranayama och Bandha.

Det står även i Gheranda Samhita att Vajroli Mudra väcker Shakti och leder till befrielse. Detta innebär att den för kundalinienergin till Sahasrara.

Rekommenderad läsning: Gheranda Samhita, Sris Chandra Vasu, Yoga and Kriya, Swami Satyananda Saraswati.

Musik: Mirabai Ceiba, Awakened earth

Similar Posts