|

Asanas utveckling inom Tantra

Stiram Sukham Asana är i en tantrisk kontext inte endast en stabil och bekväm sittposition utan också ett sätt att förhålla Shusumna som är kroppens mitt (madhya) med jordens mitt. Asana utvecklas inom tantrismen från de tidigare betydelserna; urspungligen ett ord för tronen där gudomen satt, till en positionering av kroppen för meditation, till inom tantrismen ett uttryck för den kreativa kraften inneboende i livet; i rörelse. Detta sker i samband med ett filosofiskt skifte från ett ideal av att frånsäga sig världen till att se livet som ett uttryck för det gudomliga, dess kreativa kraft; shakti.

I Naradiya Tantra, 1100-tal, står att genom att arbeta med den spirituella (energi-) kroppen, söker yogin inte att döda kroppen (ta avstånd från världen) utan okunskap (felaktig förståelse av alltings innersta natur).

Rekommenderad lyssning: Tidigare refererad forskning av Christopher Tompkins. Christopher Tompkins kurser går att finna på: yogaalchemy.com. En artikel om Surya Namaskara av Christopher Tompkins går också att finna på indiafacts.org.

Musik: Mantras for healing, Blandade artister

spotify:album:5feUCoxH0zFCpaNNTXAgWW

Similar Posts