Ajna system Chakra

I huvudet finns förutom Lalana/Talu chackra även ett system av chackras kopplade till Ajna chackra. Dessa är beskrivna i såväl vediska som tantriska skrifter.

Ajna är sätet för Manas. Manas är den del av sinnet som tar emot information från sinnena. Precis ovan Ajna finns Manas chakra. Detta chakra är sätet för medvetenhet kopplat till sinnesintryck. Ovan Manas chakra ligger Indu/Soma chakra som är säte för intellektet. Dessa tre chakror sägs finnas i pannområdet. Högst av chakrorna i Ajna systemet ligget Nirvana chakra som är sätet för upplevelsen av ett jag och medvetande utan sinnesintryck. Nirvana chakra ligger centralt i huvudets översta del.

Rekommenderad läsning: Laya Yoga, Shyam Sundar Goswami

Musik: Liberations door, Snatam Kaur,

 

 

 

Similar Posts