Maha Mudra

Yoga Chudamani Upanishad säger att Maha mudra renar hela nätverket av Nadis (energikanaler) samt balanserar huvudenergikanalerna Ida och Pingala. Maha mudra stimulerar hela energisystemet från Mooladhara till Ajna.

Maha Mudra beskrivs också i Hatha Yoga Pradipika och i Geranda Samita.

Maha Mudra praktiseras både inom Hatha Yoga och Kriya yoga, med vissa skillnader. Maha Mudra beskrivs också lite olika, i olika Hatha yogiska texter.

I alla texter är den Asana som används; Utthan Padasana, i Kriya Yoga kan denna också ersättas av Siddhasana/Siddhi Yoni Asana. Båda dessa positioner skapar en naturlig Moola Bandha. Byter man ut denna sittposition bör man applicera Moola Bandha.

I Gheranda Samita beskrivs att Shambavi Mudra skall användas i Maha Mudra. Shambavi Mudra beskrivs i både Hatha Yoga Pradipika och Gheranda Samita. Denna Mudra skapar ett fokus som för energin till Ajna chackra.

Olika texter föreskriver olika former av halslås, i Hatha Yoga Pradipika och Geranda Samita är typen av halslås inte angivet. Någon form av sammandragning i halsen tillsammans med andningsuppehåll (Kumbaka) föreskrivs dock. Detta sägs göra Ida och Pingala livlösa, och därigenom tvinga in energin i mittenkanalen; Shushumna.

Rekommenderad läsning: Yoga and Kriya, Swami Satyananda Saraswati

Musik: One track heart, Krishna Das

Similar Posts