Opening to grace

Ordet för grace på sanskrit är; anugraha.

Grace betyder nåd eller välsignelse. Som ordet implicerar är det något som blir oss givet och inget vi kan ta. Detta kan eventuellt impliceras i ordet anugraha då det betyder “det som följer efter greppande”.

Nåden eller välsignelsen enligt Yoga och Tantra är inget annat än avtäckandet av ett större jag än det förkrympta jag vi befinner oss i. Detta innebär att vi är så mycket mer än vi tror.

Teknikerna i Yoga och Kriya är till för att frigöra vårt potential, men detta lär Yoga och Tantra kan bara ske genom ett öppnande, ett släppande.

Rekommenderad läsning: Tantra Illuminated, Christopher Wallis

Musik: Amrita, Prajna Viera & Ben Leibach

Similar Posts