Kumbhaka

OBS! Undervisning som vanligt 6/6.

Kumbaka betyder andningsuppehåll. Pranayama talas i skrifterna ibland om som Kumbakas vilket visar på betydelsen av andningsuppehållen i Pranayama.

Varför är då andningsuppehållen viktiga? Andningsuppehållen sägs öka intaget av prana. Kundalini sägs också “kvävas” och därför ta sig uppåt genom Shushumna, då Ida (andning vänster näsborre) och Pingala (andning höger näsborre) “stryps” vid halsen. Med andra ord drar sig Kundalini-energin uppåt då andningen upphör. Detta är också skälet till att Kumbaka är en viktig övning för att “väcka” Kundalini.

Genom att systematiskt hålla andan renas också Nadis och Chakran.

Perfektion av utövning av andningsuppehåll; Sahita Kumbhaka leder så småningom till Kevala Kumbhaka; spontana andningsuppehåll som åtföljs av ett stilla sinne och av stillhet i Pranas (livskraftens) rörelse i kroppen.

Rekommenderad läsning: Hatha Yoga Pradipika, Gheranda Samita

Musik: Putumayo presents Yoga

Similar Posts