Bandha

I fullt användande av lungorna i andningen; komplett fyllande och tömmande, sker Bandhas naturligt. Diafragman är här av största betydelse. Diafragmans rörelse för också med sig en rörelse i bukgolvet som skapar en naturlig Moola Bandha.

Bandhas kan sägas vara att förstärka dessa naturliga lås som sker med en full andning.

Det finns 3 Bandha; Mooladhara Banda, Uddiana Bandha och Jaladhara Banda.

Bandha betyder lås, att binda eller att dra ihop/dra samman.

Uddiyana Bandha förenar den nedåtgående energin i nedre delen av kroppen kallad Apana vayu med den uppåtgående energin i övre delen av kroppen kallad Prana vayu. Detta sker i området för den neutrala energin Samana vayu; navelområdet.

Tekniken för Uddiyana Bandha är enligt Hatha Yoga Pradipika att dra magen bakåt så att naveln lyfts. Det står även här att detta görs i slutet av andningsuppehållet och i början av utandningen.

Moola Bandha innebär en sammandragning av bukgolvet. Denna bromsar Apana vayu i dess naturligt nedåtgående rörelse och gör att energin rör sig uppåt.

Jaladhara Bandha innebär en sammandragning av halsen genom att föra hakan mot bröstet. Dess syfte är att bromsa energin från Bindu Visarga (Amrita) att sjunka ner från de högre chakrorna. Jaladhara sägs också låsa energin i Ida och Pingala och på så sätt tvinga in energin i Shushumna.

Vissa Pranayam i deras fulla form utövas med alla tre Bandha. Nadi Shodan är en av dessa.

Musik: Chö, Chöying Drolma 

Similar Posts