Khechari Mudra

Khechari mudra är att föra tungan in i gången mellan näsa och mun. Hatha yogisarna skar lite i membranet under tungan och drog sedan ut tungan tills den tillslut nådde platsen mellan ögonbrynen. Tungan var då lång nog att täppa igen hela gången fram till näsborrarnas början.

Khechari mudra görs enligt Hatha Yoga Pradipika och Gheranda Samhita med Shambavi mudra.

5 huvudkanaler (Nadis) möts i detta område som man försöker stimulera: Ida, Pingala, Shusumna, Gandhari, Hastijihva. De slutar alla i Ajna chakra, och genom att stimulera dem stimulerar man också Ajna.

Ajna är inte det enda chackrat i huvudet enligt skrifterna. Här finns även Lalana snett framför Ajna. Manas direkt ovan Ajna och Soma ovan Manas. Alla dessa chackror sägs stimuleras av Khechari Mudra.  Khechari mudra sägs föra Amrita från Lalana där det lagras efter att ha droppat ner från Bindu Visarga, till Vishuddi chackra där det det förfinas till en odödlig nektar.

Det finns en enklare form av Khechari mudra som innebär att man istället för bak tungspetsen till området längst bak i gommen. Denna mudra kallas Nabho mudra. Det finns också en övning som heter Jiva Bandha, ett slags tungklick, som mjukt kan öva upp flexibiliteten i tungan om man inte heller kan göra detta. Jiva Bandha stimulerar samtidigt mjukt området i fråga.

Musik: Pilgrim heart, Krishna Das

Similar Posts