Karma är i kroppen

Den instans i sinnet som ger oss vår förmåga som människor att diskriminera kallas i tantrisk filosofi för Buddhi. Buddhis funktion är att avgöra vad som är bra och dåligt för oss, vad som är rätt handling i olika situationer. Buddhi översätts därför ofta som intellekt, då dessa förmågor är de så kallade högre mentala funktioner som man anser vara så mycket mer utvecklade hos människan än hos andra djur.

Buddhi anses i tantrisk filosofi störas av samskaras. Samskaras är tidigare intryck som vi orienterar oss efter. Problemet med dessa är att situationer ofta är komplexa och att det kan vara problematiskt att tolka situationer som lika, då de kanske endast är lika på ett ytligt plan. Ett ännu större problem är att en del av dessa samskaras enligt filosofin är omedvetna.

Ett annat problem är vasanas-vanor. Dessa oreflekterade sätt att göra saker på kan göra att vi fortsätter göra samma sak men ändå förväntar oss ett annat resultat, som man säger.

Det är viktigt att notera att Buddhi i tantrisk filosofi anses vara spridd ut i kroppen, och möjlig att släppa genom både fysiska och psykiska övningar inom Yoga.

Prakriti betyder både materia och energi. Allt som inte är medvetandet anses vara praktiti inom Tantra. Precis så som materia och energi anses vara aspekter av varandra, anses kropp och sinne vara aspekter av varandra inom Tantra. Sinnet ses som den mest subtila formen av kroppen, och kroppen som den mest förkroppsligade delen av sinnet i Tantra.

Syftet i Tantra är att spiritualisera hela kroppen, och sinnet. Detta innebär att man inte kan bortse från de fysiska och emotionella problem man stöter på i sig själv och i livet. Dessa måste transformeras. Att frigöra sig från samskaras och vasanas, i kroppen och sinnet, är att frigöra sig från sitt karma. Endast genom detta sker befrielse-moksha. Befrielsen är slutet på processen som startar med uppvaknandet-bodhi.

Rekommenderad läsning: Tantra Illuminated, Christopher Wallis.

Similar Posts