Matsyendrasana

Matsyendrasana- Hela vänstra strömningen av Tantra brukar refereras till som Kaula. Kaula var ett sätt att utöva Tantra. Detta innebar en emfas på kroppen och sensuell upplevelse som ett sätt att nå det gudomliga (div). 

Denna strömning hade Matsyendra som mästare (Macchanda), troligtvis 800-tal. Macchanda var en av de mest prisade tantriska mästarna, tillsammans med hans kvinna Konkanamba.

En text kallad Matsyendra Samitha från 1300-talet talar om hur Goraksha mötte sin mästare Matyendra (som troligtvis fått sitt namn efter ovannämnda mästare, eller är en litterär uppfinning av Goraksha för att stärka sitt band till denna tantriska mästare). Goraksha är den som anses vara grundare till Hatha Yoga systemet. 

Det finns en mytisk legend om Matsyendra som säger att han var en fiskare: Mena. Detta är en Jona och fisken historia där Matsyendra slukas av en fisk och får höra Shiva undervisa Shakti (i hennes form som Parvati) om alltings innersta natur. Matsyendra betyder “herre över fiskar” .

Matsyendras Asana; Matsyendrasana har först hittats beskriven i Hatha Pradipika (1400-tal).

Källor: Tantra Illuminated, Christopher Wallis. Undervisning, Christopher Tompkins.

Musik: Putomayo Yoga, Spellista.

Similar Posts