Medveten skapelse

Kundalini är processen av att föra tillbaka den energi som begränsats in i former tillbaka till dess oändliga, formlösa tillstånd av energi och potentialitet, och sedan tillbaka in i manifestation. 

Enligt den tantriska kosmologin pågår denna skapelseakt konstant. Till skillnad från Big Bang teorin, är den ett ständigt pågående nu.

Skillnaden mellan tillståndet innan och efter Kundalinis resa verkar vara vår medvetenhet om det som sker. Om denna skapelseakt sker medvetet eller omedvetet. 

Man kan därför säga att enligt den tantriska traditionen så är den individuella skapelseakten präglad av omedvetenhet om det större mönster det är en del av, och därför skapare av felhandlingar som resulterar i något som kommer tillbaka till oss; konsekvenser (karma). Dessa handlingar föder konsekvenser som föder nya handlingar, men de når aldrig vad vi innerst inne längtar efter.

Medan om vi endast handlar (kriya) i enlighet med det större mönstret så kommer inte detta tillbaka till oss. Kanske får vi ta del av dess frukter, men dessa handlingar är inte styrda av vår begränsade förståelse eller egocentrism. Denna skapelse blir i enlighet med vår djupaste längtan eftersom det är vilka vi verkligen är, en del av det större. 

Typen av handlingar; dharmiska, karmiska eller i enlighet med den kosmiska viljan avgör vad som skapas.

Similar Posts