Himmel och Jord

Det sägs finnas två huvudenergier i kroppen. Dessa är Manas/Chitta shakti och Prana shakti. Dessa kanaliseras genom två energikanaler; Ida och Pingala. Energin som kanaliseras genom Ida beskrivs som receptiv/intagande. Energin som kanaliseras genom Pingala som aktiv/utgivande. Blockeringar i kroppen på höger eller vänster sida visar vilken av dessa förmågor som är blockerad hos oss. Energin kan också vara ointegrerad.

Denna energi beskrivs också som medvetande energi (Ida) och fysisk energi (Pingala).

Medvetande och andning och rörelse tillsammans är troligtvis ett sätt att förena medvetande energi (Ida) och fysisk energi (Pingala) i kroppen.

Energin i Pingala är också kopplad till Shakti i form av jordenergi medan energin i Ida är kopplad till Shiva och den subtila energin (himmel).

Musik: Himmel och Jord, Spellista

spotify:user:hallbergmaria:playlist:2OpHcXblwLT6MEtcV2tFsL

Similar Posts