Purnata

Den nondualistiska Tantran talade om tre malas (orenheter). Dessa är:

  1. Orenheten av individualitet

Upplevelsen av att vara separat från enheten. Identifikationer; både negativa och positiva som begränsar oss från att vara ett med enheten. Det förlorade är upplevelsen av att vara ”purnata”-full/komplett. 

  1. Orenheten av differentiering

Att inte se den underliggande enheten.

  1. Orenheten av handlande

Då vi upplever oss som särskilda från enheten börjar vi manipulera vår omvärld för att få det vi önskar (och upplever att vi saknar)-”raga”. 

Vi börjar också undvika det som skapar lidande (men som kanske är bra för oss i längden, eller som inte hade hänt ändå)-”dvesa”. 

Man kanske kan se det som en position av misstro mot världen och mot livet. 

Vi blir då egoistiska i vårt handlande. Detta skapar karma, då det är ett handlande för att få ett visst resultat. 

Tantrikerna såg karma som möjlig att undkomma genom att sluta vara den person som karmat tillhör. Detta går att göra genom att inse sin sanna natur som ett med alltet. 

Man ansåg att man endast behöver gå igenom så många karmiska upplevelser som krävs för att man skall vända sig mot enheten igen. 

Inget av detta behöver förstås religiöst utan kan förstås utifrån vad som händer med människan när hon särskiljer sig från den natur hon är en del av, samt den otakt hon hamnar i gentemot sin omvärld och gentemot livet. 

Om Poornamadah Poornamidam Poornaat Poornamudachyate; Poornasya Poornamaadaaya Poornameva Avashishyate.

Om Shaantih Shaantih Shaantih.

Det är fullt, detta är fullt. Från fullt, tas det fulla, och skapar det fullständiga. Om du tar bort det fulla från det fulla, återstår endast det fullständiga.

Isha Upanishad

Rekommenderad läsning: Tantra Illuminated, Christopher Wallis. 

Musik: Purnata, Spellista.

Similar Posts