Ida & Pingala

Ida och Pingala nadis sägs kanalisera olika former av shakti. Ida sägs kanalisera chitta/manas shakti och Pingala sägs kanalisera prana shakti. Chitta shakti är “the mind”; en begränsad form av medvetande. Prana shakti är vital kraft. Dessa behöver till fullo aktiveras och koordineras. Detta är Hatha Yogas mål.

Energin upp till Manipura är dominerad av vitala energin, chakrorna ovanför av Chitta shakti. Enligt Tantra finns Chitta shakti representerad på två ställen i kroppen; vid Swadhistana chakra och Bindu chakra. Prana shakti i sin tur sägs finnas representerat vid Mooladhara och Manipura chakra. Enligt Tantra skall Chitta shakti först föras från Swadhistana till Bindu, och Prana shakti från Mooladhara till Manipura.

Ida och Pingala dominerar vänster respektive höger sida av kroppen. De förenas först i Manipura och sedan i Ajna. Det är föreningen i Ajna som är Hatha Yogas mål. Man kan se denna förening som en förening mellan människans fullständiga medvetande och hennes fullständiga energi. Enligt Hatha Yoga väcker detta den spirituella kraften; Kundalini.

Rekommenderad läsning: Yoga Chudamani Upanishad, Swami Satyananda under ledning av Swami Niranjananda Saraswati

Similar Posts