Sri Yantra

Vad händer när kontraktion och expansion sker samtidigt? Kanske är det dessa omständigheter som kan skapa något verkligt nytt.

En kontraktion till ett intet/ en liten stilla punkt av koncentrerad energi, för att sedan explodera ut i en ny skapelse.

Den tantriska traditionen talar om prakasha och vimarsha. Prakasha är det omanifesta ljuset/källan. Vimarsha är dess manifestation, de former ljuset tar. 

Allt sägs komma från den stilla punkten/omanifesta källan. 

Sri Yantra visar denna process. Den stilla punkten i mitten symboliserar källan. Trianglarna som flödar fram därifrån och expanderar utåt, symboliserar manifestationen. 

Denna kontraktion benämns i den tantriska traditionen som nimesha, expansionen som unmesha. 

Kontraktionen (nimesha) skapar struktur och form. Expansionen (unmesha) upplöser dessa strukturer till en oändlig potential av möjligheter, men också till formlöshet.

Detta kan liknas vid kvantfysik. Där en partikel inte verkar manifesteras förrän en viss bana bestämts, dvs då en begränsning skapats. 

Man uttrycker ibland saken så, att elektronen inte har någon bestämd position före mätningen, men får en position genom mätningen. Detta kallas för att elektronens vågfunktion kollapsar. 

Men vem/vad väljer det nya som föds fram i våra liv? Den fria viljan, dharma (livsuppgift), karma (obetald skuld). 

Den tantriska filosofin säger att det beror på var du är i din utveckling.

En intressant tanke som man finner i många mystika traditioner, liksom den tantriska, är att det är först när din vilja är i enhet med den kosmiska viljan som din vilja är verkligt fri. Detta då din jakt på lycka innan är beslöjad av illusion, och att den endast kan uppnås genom den kosmiska viljan. Så snart som du inser det, inser du också att den kosmiska viljan och din djupaste vilja är ett.

Fram till denna punkt av insikt är våra liv en cirkel av förvirrat handlande och otillfredsställande resultat.

Similar Posts