Mantra Virya- Tantroktam Devi suktam

“Durga Puja” by Debarshi Ray is licensed under CC BY-SA 2.0

Vi närmar oss vårens Navaratri (Gudinnas nio nätter); Basant Navaratri. Ett mantra som reciteras vid denna tid är ”Tantroktam Devi suktam”. 

Mantra virya betyder potensen/kraften hos mantrat. 

Som jag talat om tidigare i posten ”Mantra virya” så sågs mantrat (och ordet) ha 4 olika nivåer, från den mest fysiska formen (som talat eller skrivet ord) till alltmer subtila former. Läs mer under posten ”Mantra virya”

Den yttersta formen ansågs vara var mantrats mest potenta kraft fanns. Det är här magin tar plats.

Den yogiska och tantriska traditionen strävade efter att uppnå och tala utifrån denna nivå. Ett tal som också hör samman med Satya (sanning). 

Ett mantra kan mottas av någon annan och lyssnas på eller praktiseras i form av egen repetition. 

Då man praktiserar ett mantra genom sin egen röst är det viktigt att förhålla sig till Satya (sanning) i denna praktik. 

Vi sjunger därför inte mantrat, utan vi låter mantrat arbeta på oss på samma sätt som vi låter en Asana arbeta på oss. Något vi gör, inte genom att låtsas att vi redan bemästrat denna Asana, utan genom att låta denna Asana omforma oss. 

På samma sätt som en Asana stöter på och öppnar en blockering i oss, behöver vi låta ljudet stöta på och öppna blockeringar i vår hals, vår bröstkorg och vår buk, och vidare genom vår kropp som en vibration. 

Det är viktigt att vi som i Asana tillåter oss att inte uppnå den eftersträvade formen i ljudet, liksom i kroppen, när vi gör detta. Vi måste tillåta det att bli fult, skava, låta ansträngt eller tillrättalagt för att sedan falla in i äkthet. Tillåta dissonans och tvekan.

Dessa blockeringar är fysiska, emotionella och mentala. Vi kan låta mantrat arbeta på alla dessa delar av oss.

Men mantrats största kraft ligger också bortom detta.

Det är den nivå av mantrat/ordet som kommunicerar med själen som är av största vikt. 

Det är då mantrat blir en bro till det som är ytterst sant. 

Så låt mantrat vidröra din själ. Lyssna från själen! Recitera från själen! Och låt den bli hörd. 

Similar Posts