Mantra Virya – Hanuman Chalisa

“Cm Hanuman at night with chanting coming from his heart” by Nezzen is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Den 27:e april i år är det Hanuman Jayanti. Detta anses vara Hanumans födelsedag. 

Hanuman möter vi i eposet Ramayana. Här hjälper han huvudpersonen Rama (en prins) att befria hans fru från fångenskap hos demonkungen Ravana. 

Hanuman avbildas ofta med sitt hjärta blottat och med Sita och Rama sittandes i hans hjärta. Detta kan förstås som det mod och den hängivenhet som Hanuman ger uttryck för. 

Hängivenhet och kärlek kan också sägas vara den drivkraft som skapar mod, då det endast är det vi älskar som kan bringa fram vårt mod. Det är endast för det vi älskar som vi är beredda att ge vårt allt, oavsett vad det kommer att kosta oss. 

Det är intressant att jämföra avbildningen av Hanuman med avbildningen med Jesus med blottat hjärta. Detta också en symbol för mod och kärlek. 

Det är också kärleken till sanningen, kärleken själv, det absoluta eller vad vi än har som mål för vår yogapraktik som är drivkraften för vår utövning. Utan den sägs vi aldrig kunna nå fram till vårt mål. 

Att recitera Hanuman Chalisa denna dag sägs befria oss från allt som står i vår väg och skapar lidande. Kanske skall man förstå det som att denna hymn väcker vårt vår kärlek och vårt mod, för i sanning, det gör den. 

Similar Posts