Mantra virya

“DSC_0807” by Fulcrum35 is licensed under CC BY-NC 2.0

Den klassiska tantriska traditionen kallade sig själv för mantra marga (the way of mantra). 

De ansåg att mantra gav en mycket snabbare väg till befrielse. Skälet till detta går att finna i deras tankar om vad ett mantra, och inte bara ett mantra utan också vad ett ord, är.

De hade nämligen insett att vår världsbild ytterst formas av våra ord eller andra symboler som bilder. Det är dessa som ger avgränsning och möjlighet att benämna eller tänka om separata ting. 

De delade upp ordet i fyra olika nivåer:

Vaikhari vac-Det talade ordet. 

Madhyama vac-Det tänkta ordet. 

Pashyanti vac- Det ordlösa ordet. Detta är vad som i psykoanalysen kallas det omedvetna. 

Para vac- Det ursprungliga ordet, essensen av allt varande, vars natur är en vibration. 

I all utövning av Yoga vill man till slut till den djupaste, sista av dessa nivåer. Det direkta, representationslösa erfarandet av verkligheten och oss själva. 

Så även i mantrautövning går man från det talade ordet till det tänkta ordet, till det ordlösa ordet, till upplevelsen av den underliggande vibrationen. 

Det är denna sista form av mantrautövning som anses speciellt  potent. Och när ett mantra blivit upplevt på denna nivå, ansågs det också kunna transfereras som en vibration till någon annan. 

Similar Posts